Start Meny
Meny
Svensk Arkitektur
och Ingenjörskonst

Vi stödjer

Vi stödjer

Svarking har som mål att alltid stödja välgörenhetsorganisationer och projekt runt om i världen för att på så sätt bidra till de som lever i utsatta förhållanden. Nedan följer en kort presentation av några av dem.

Love Linn Foundations arbete med barn i Indiens slum
Genom att starta skolor i den indiska slummen, erbjuder organisationen kastlösa barn en chans till upprättelse samt mat och utbildning. Idag arbetar Love Linn Foundation med 17 slumskolor i Indien men målet är att starta fler.

Giving People’s arbete att motverka barnfattigdom i Sverige
Hjälporganisationen Giving People har som mål att motverka barnfattigdom samt sprida kunskap och förståelse för ekonomisk och social utsatthet och dess konsekvenser. Genom sociala medier har organisationen kunnat engagera hundratusentals människor runt om i Sverige. Givare har på olika sätt bidragit (bl.a. med matkassar, begagnade kläder, leksaker) till familjer som p.g.a. sin ekonomiska situation inte har råd med ens det mest nödvändiga.

Stäng